info:  +385 (0)52 703 400     intercommerce@intercommerce.hr

Sektor Prehrane

Doznajte više o nama

Osnovna djelatnost sektora je distribucija robe široke potrošnje po cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Sektor raspolaže sa skladištem u Umagu te skladištem u Zagrebu iz kojeg se distribuira veći dio robe. Sekundarna djelatnost sektora je uvoz za treća lica, komisijski uvoz te uvoz određenih repromaterijala za prehrambenu industriju.

SAZNAJTE VIŠE

NAŠI PARTNERI

     

 

Copyright: Intercommerce Umag d.o.o.   ǀ     Development: STUDIO WEB ART